Nariadenie Komisie (ES) č. 28/2007 z  12. januára 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 55. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999