Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5598 – Dragados/Pol-Aqua Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP