La Mer Technology/OHMI-Laboratoires Goëmar (LA MER) Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 27. septembra 2007. # La Mer Technology, Inc. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LA MER - Skoršia národná slovná ochranná známka LABORATOIRE DE LA MER - Relatívny dôvod zamietnutia - Riadne používanie ochrannej známky - Článok 43 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 40/94 - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. # Vec T-418/03. TITJUR