Zoznam osôb vymenovaných Radou — November 2008 (sociálna oblasť)