Vec T-69/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  19. októbra 2007 – Evoropaïki Dynamiki/EFSA ( Zastavenie konania — Verejné zmluvy — Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) — Zrušenie verejného obstarávania — Žaloba, ktorá sa stala bezpredmetnou )