Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 744/2014 z  9. júla 2014 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Bœuf de Charolles (CHOP)]