Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Komisia TITJUR Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 29. januára 2007. # Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Návrh na odklad výkonu - Štátna pomoc - Naliehavosť. # Vec T-423/05 R.