Písomná otázka E-2892/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Informácie o použití prostriedkov z finančného nástroja LIFE+ samosprávou mesta Neapol