Kultúrny priemysel v Európe #Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o kultúrnom priemysle v Európe (2007/2153(INI))