Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 3. mája 2007.