Písomná otázka E-1409/08 Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisii. Množstvo prostriedkov poskytnutých EÚ Porýniu-Falcku v rokoch 2000 - 2006