Írásbeli kérdés E-4480/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) a Bizottság számára. A tengeri szállítókonténerek megóvása