Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5720 — BAYERNLB/LBLUX) Текст от значение за ЕИП