Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tad-9 ta' Diċembru 2010.