Wilo/ÚHVT (Forme d'une gaine de moteur) TITJUR Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 9. decembra 2010. # Wilo SE proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva - Fazetový plášť elektrického motora - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva znázorňujúcej zelené fazetovanie - Absolútne dôvody zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]. # Spojené veci T-253/09 a T-254/09.