Cargill Rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1977. # Compagnie Cargill proti Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal administratif de Paris - Francúzsko. # Čiastky peňažnej náhrady. # Vec 27-77. TITJUR