Písomná otázka E-2023/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Informácie o využívaní finančného nástroja LIFE+ samosprávou mesta Viterbo