Písomná otázka E-1415/10 Carmen Fraga Estévez (PPE) Komisii. Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve s tichomorskými krajinami na európsky konzervárenský priemysel