Vec C-195/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Zala Megyei Bíróság – Maďarská republika) – OTP Bank rt, Merlin Gerin Zala kft/Zala Megyei Közigazgatási Hivatal