Písomná otázka E-2373/07 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Neistota, pokiaľ ide o udržanie integrácie medzi holandskými a belgickými železničnými sieťami po sprevádzkovaní vysokorýchlostných vlakov novej spoločnosti