Písomná otázka E-6638/08 Hans-Peter Martin (NI) Rade. Úradníci s hlavným sídlom v Luxembursku