Písomná otázka P-6872/08 Åsa Westlund (PSE) Komisii. Plán na zlepšenie postavenia Rómov a iných menšín