Vec T-164/09: Žaloba podaná 3. apríla 2009 — Kitou/Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov