Návrh rozhodnutie Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o pridružení medzi ES a Jordánskom