Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającegoUkład o stowarzyszeniu między WE a Jordanią