2012/52/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012 , Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien Saksan ja Alankomaiden eräiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2010 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2012) 369)