Meddelande till den person som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2015/740 och rådets förordning (EU) 735/2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan