Písomná otázka P-0399/07 Michl Ebner (PPE-DE) Komisii. Odstrel škorcov - región Liguria