Písomná otázka E-005383/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) Rade. Japonsko a jeho trestnoprávny systém