Písomná otázka P-5402/07 László Surján (PPE-DE) Komisii. Vytvorenie skupín LEADER v Maďarsku