/* */

Nariadenie Komisie (ES) č. 264/2007 z  9. marca 2007 , ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta morského v zónach VIIIc, IX a X Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES); vo vodách ES v zóne CECAF 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska