Písemný dotaz E-007333/11 Licia Ronzulli (PPE) Komisi. Rizika spojená s chlórováním veřejných a soukromých bazénů