Nariadenie Komisie (ES) č. 39/2007 zo 17. januára 2007 , ktorým sa opravuje anglická, bulharská, česká, dánska, estónska, fínska, francúzska, grécka, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, portugalská, rumunská, slovenská, slovinská, španielska, švédska a talianska verzia nariadenia (EHS) č. 821/68 o vymedzení pojmov uplatňovaných pri udeľovaní vývozných náhrad na lúpané zrná a perlové zrná obilnín