Písomná otázka E-3122/07 Cristiana Muscardini (UEN) a Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Činnosť mimovládnych organizácií v Afganistane