Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o všeobecnom moratóriu na trest smrti