Písomná otázka E-6070/07 Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisii. Legislatívny akčný program pre vnútorný trh v 21. storočí