Písomná otázka E-6364/08 Andreas Mölzer (NI) Komisii. Decimovanie infraštruktúry vo vidieckych regiónoch