Nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2013 z  9. apríla 2013 , ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Indie a Indonézie, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod vᅠIndii a Indonézii, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takého dovozu