Verordening (EU) nr. 322/2013 van de Commissie van 9 april 2013 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde open weefsels van glasvezels, van oorsprong uit de Volksrepubliek China door de invoer van bepaalde open weefsels van glasvezels, verzonden uit India en Indonesië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India en Indonesië, en tot registratie van deze invoer