Uredba Komisije (EU) br. 322/2013 od 9. travnja 2013. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine, putem uvoza određene tkanine otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije i Indonezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije i Indonezije ili nemaju, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem$