Регламент (ЕС) № 322/2013 на Комисията от 9 април 2013 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия или не, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос