Písomná otázka E-4555/08 Catherine Stihler (PSE) Komisii. Ochrana ľadových medveďov