Písomná otázka E-0415/08 Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisii. Činnosť organizácií na ochranu životného prostredia