Písomná otázka E-2062/08 Marco Rizzo (GUE/NGL) Komisii. Zvýšenie príjmov čelných predstaviteľov a burzy