Písomná otázka E-5725/08 Martin Callanan (PPE-DE) Komisii. Navrhovaná Európska služba pre vonkajšiu činnosť