Písomná otázka E-010496/11 Michèle Striffler (PPE) Komisii. Kolísanie cien potravín a Dohovor o potravinovej pomoci