Písomná otázka E-4410/07 Glenis Willmott (PSE) Komisii. Financovanie stanice Radio Maryja zo strany Spoločenstva