Uznesenie Európskeho parlamentu o "Podpore zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení" (2006/2231 (INI))