Písomná otázka E-009946/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisii. Popravy v Bielorusku