Písomná otázka E-1916/08 Mary Honeyball (PSE) Komisii. Ustanovenia o cezhraničných prevodoch peňazí v rámci EÚ